kusoldharmphuket
Facebook    Webmail     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม

กำหนดการพิธีกรรมประจำปี 2555 ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

วันที่ 2011-12-29 13:01:08


กำหนดการพิธีกรรมประจำปี 2555 ของมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ดังต่อไปนี้ 1.วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 (เหล่าเอี๊ยเจี่ยที) พิธีไหว้ส่งเสด็จเทพเจ้า (ฮงอิ่ง-หยุดประทับทรง 10 วัน) 2.วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 (เหล่าเอี๊ยเหลาะที) พิธีไหว้รับเสด็จเทพเจ้ากลับสู่เทวสถาน 3.วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 (ทีกงแซ) พิธีไหว้ฉลองวันเกิดเทพยดาฟ้าดิน 4.วันพุธที่ 7 มีนาคม 2555 (เค่งจ๊กเซี้ยตั่ง) พิธีฉลองวันเกิดพระไท้เสียงเล่ากุน 5.วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 (เค่งจ๊กเซี้ยตั่ง) พิธีฉลองวันเกิดพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม 6.วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 (สารทเช็งเม้ง) พิธีเซ่นไหว้วิญญาณผู้ไร้ญาติที่สุสานรวมมิตร (เขารัง) 7.วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 (เค่งจ๊กเซี้ยตั่ง) พิธีฉลองวันเกิดพระฮกเต็กเจี่ยซิ้ง (แป๊ะกง) 8.วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 (เค่งจ๊กเซี้ยตั่ง) พิธีฉลองวันเกิดพระโป๊ยจุนเซี้ยฮุด 9.วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2555 (เค่งจ๊กเซี้ยตั่ง) พิธีฉลองวันเกิดพระตังลิ๊วฮุดกุน 10.วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 (เค่งจ๊กเซี้ยตั่ง) พิธีฉลองวันสำเร็จพระโพธิญาณพระโพธิสัตว์กวนอิม 11.วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 (ซิโกว) พิธีเทกระจาดประจำปี 2555 (พ้อต่อ) 12.วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (เค่งจ๊กเซี้ยตั่ง) พิธีฉลองวันออกบวชพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วันเทศกาลและวันไหว้ประจำปี 2555 1.วันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 (ไหว้เหล่าเอี๊ยเจี่ยที) ไหว้ส่งเสด็จเทพเจ้าขึ้นสู่สวรรค์ 2.วันอังคารที่ 22 มกราคม 2555 (ไหว้ก้วยนี้โจ่ย) ไหว้สิ้นปี หมายเหตุ ข่วงเวลากลางคืน เวลา 23.00 - 00.59 น. (ไหว้รับไช้ซิ้งเอี๊ย) ไหว้รับเสด็จเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เพื่อให้ประทานความโชคดีมีชัยแก่ครอบครัวของเราตลอดปี 2555 โดยหันหน้าไปทางทิศใต้ ประกอบด้วยเครื่องไหว้ ดังต่อไปนี้ 1.ไต่กิก (ส้ม) จำนวน 1 จาน 2.ขนมอี้ (บัวลอย) จำนวน 5 ถ้วย 3.แต่เหลี่ยว (ขนมจันอับ) จำนวน 1 จาน 4.อาหารเจ 5 อย่าง จำนวน 1 จาน 5.น้ำชา จำนวน 5 ถ้วย 6.กิมเต้า-งิ้งเต้า จำนวน 1 คู่ 7.เทียนเถ้าจี้ จำนวน 1 ชุด 8.ธูปไหว้ จำนวน 3 ดอก 3.วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 (ไหว้ง่วงตั้งโจ่ย) ไหว้วันตรุษจีน 4.วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 (ไหว้รับเหล่าเอี๊ยเหลาะที) ไหว้รับเสด็จเทพเจ้ากลับจากสวรรค์ 5.วันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 (ไหว้ทีกงแซ) ไหว้สันเกิดเทพยดาฟ้าดิน 6.วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 (ไหว้ง่วงเซียวโจ่ย) ไหว้เทศกาลชาวนา 7.วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 (ไหว้เซ็งเม้ง) เซ่นไหว้บรรพบุรุษ 8.วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 (ไหว้โหงวง้วยโจ่ย) ไหว้เทศกาลบะจ่าง 9.วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 (ไหว้ตงง้วงโจ่ย) ไหว้สารทจีน 10.วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 (ไหว้ตงชิวโจ่ย) ไหว้พระจันทร์ 11.วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 (ไหว้เทศกาลกินเจ) ระหว่างวันที่ 15-23 ตุลาคม 2555 12.วันศกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 (ไหว้ตังโจ่ย) ไหว้ขนมบัวลอย พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ (ไหว้โป๊ยโจ่ย) 1.วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2555 (ไหว้ก๊วยนี้โจ่ย) ไหว้สิ้นปี 2.วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 (ไหว้ง่วงตั้งโจ่ย) ไหว้วันตรุษจีน 3.วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 (ไหว้ง่วงเซียวโจ่ย) ไหว้เทศกาลชาวนา 4.วันพุธที่ 4 เมษายน 2555 (ไหว้เซ็งเม้ง) เซ่นไหว้บรรพบุรุษ 5.วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555 (ไหว้โหงวง้วยโจ่ย) ไหว้เทศกาลบะจ่าง 6.วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 (ไหว้ตงง้วยโจ่ย) ไหว้สารทจีน 7.วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 (ไหว้ตงชิวโจ่ย) ไหว้พระจันทร์ 8.วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 (ไหว้ตังโจ่ย) ไหว้ขนมบัวลอย หมายเหตุ สำหรับการเสียชีวิตที่ยังไม่ครบกำหนด 3 ปี ให้ทำการเซ่นไหว้ก่อน 1 สัน
ที่มา : มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต

- ข่าวประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิ
- ข่าวอุบัติเหตุจราจร
- กิจกรรมฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัคร
- เหตุพบผู้เสียชีวิตและเหตุอื่น ๆ
- ยานพาหนะประจำมูลนิธิ
- ประวัติเทพเจ้าองค์โป๊ยจุนเชี้ยฮุด
- ยานพาหนะอาสาสมัครมูลนิธิ(น.เขต) และรถสนับสนุน
- อุปกรณ์กู้ชีพ-กู้ภัยของมูลนิธิ
- กิจกรรมฝ่ายพิธีกรรม
- สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละเดือน
- กิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม
- ผู้อยู่ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ 21 ราย
 
   
ทั้งหมด
พิธีกรรมฉลองวันเกิดพระตังลิ้วฮุดกุน วันที่ 18 กรกฏาคม 2559

ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบบางส่วน ท่าอากาศยานภูเก็ต (Partial Emergency Exercise) ประจำปี 2559

พิธีฝังศพ ณ สุสานเขารัง วันที่ 13-07-59

 
พิธีกรรม
 
 
 
   
     มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต
             34 ถนนพูนผล ซอย 9 ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
     โทรศัพท์: +66 (0) 7621 1706, +66 (0) 7635 5330
             โทรสาร: +66 (0) 7635 5304
     อีเมลล์: kusoltam_pk@hotmail.com
     เว็บไซต์: www.kusoldharmphuket.com

Copyright © 2011- 2014 มูลนิธิกุศลกรรมภูเก็ต สงวนลิขสิทธิ์.
ออกแบบและพัฒนาโดย Viewshop-asia.comดูผ่านคอมพิวเตอร์ คลิก
ดูผ่านมือถือ คลิก